Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP)
Ostaszewski, (im. zak.:) B. (Benedyktyni)
introduced: 28.05.2016 16:35 | last update: 28.05.2016 16:35