Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.07.2016 16:40 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1624 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r. Data faktycznej kasaty: 08.11.1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lublin

Other name(s): łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Parafia św. Agnieszki (klasztor augustianów-eremitów), ul. Kalinowszczyzna 62, Lublin, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin, tel.: 81 7470130

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. kościół i dom par.

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1624 r.

Description:

Na pocz. XVII w. mieszczanie z Kalinowszczyzny, która w owym czasie staniowiła oddzielną jurydykę, uczynili znaczne zapisy na rzecz zakonu augustianów. Darowizny te zostały potwierdzone przez króla Władysława IV. Za zgodą bpa krakowkiego zakonników sprowadzono z Krasnegostawu. (strona par.)
 

W 1655 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Tatarów. (EK, 1, kol. 1077)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Agnieszka m.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 08.11.1864 r.
  • Date of actual dissolution: 08.11.1864 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.2519 22.5880 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strona domowa:
Strony na temat obiektu/ów: