Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.)
Akta, sumariusze dok, kontrakty, uwierzytelnione wpisy z ksiąg grodzkich i ziemskich lubelskich, ksiąg miejskich oraz trybunału królewskiego w Lublinie, dotyczące spraw majątkowych i procesowych, 1624 - 1819 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Józef Unkovius przeor augustianów lubelskich wraz z całą familią zakonną zaświadcza, że przyjął legat ur. Adama Żydowskiego w wys. 400 florenów ze zobowiązaniem odprawiania 4 mszy rocznie za jego duszę, 26.09.1653 r.
introduced: 14.03.2014 09:47 | last update: 14.03.2014 09:47
"Krótka wzmianka wiadomości o kościele, klasztorze i funduszu XX Augustynianów w Lublinie", 1842 - 1876 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Mikołaj, kanonik tytularny bazyliki Matki Boskiej na Zatybrzu uwalnia od winy Aleksego Opornoskiego, zakonnika klasztoru OO Augustianów w Lublinie, który wbrew regule wprowadził kobietę za klauzurę klasztorną i w obawie kary uciekł do Rzymu, 1674 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Regestra tabelle rzeczy ruchomych i nieruchomych w klasztorze i na folwarku za papiernią augustyniańskim lubelskim znajdujące się, ukazujące…", 1784 - 1824 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Wyciągi z ksiąg grodzkich lubelskich i inne akta w sprawach majątkowych, przewżnie dotyczące procesu klasztoru z synagogą lubelską, 1701 - 1832 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52