Architektura

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.)
Lublin, klasztor, 1646 - 1647 r.
introduced: 06.09.2015 13:01 | last update: 06.09.2015 13:01
Lublin, kościół klasztorny, 1685 - 1698 r.
introduced: 06.09.2015 12:55 | last update: 06.09.2015 12:57
Lublin, szpital, 1800 r.
introduced: 06.09.2015 13:11 | last update: 06.09.2015 13:11
Lublin, studnia, zabudowania gospodarcze, 1775 r.
introduced: 06.09.2015 13:12 | last update: 06.09.2015 13:12