Monastery:
Brygidki, Lublin (MB Zwycięska) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.07.2016 17:10 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1412 - 1432 r.
  • Dissolution executed

    Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 1870 r.
Taken over by:
Expand all sections

Name

Main town / village: Lublin

Other name(s): łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. kościół rektoralny

Religious order

Name of the order: Brygidki

Full Polish name of the congregation: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Birgittae; Ordo Sanctae Brigitte

Short Latin name: OSSalv; OSSS

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1412 - 1432 r.

Description:

Fundacja dziękczynna po zwycięstwie pod Grunwaldem (zob. też Elbląg). 13.11.1412 r. na prośbę króla Wł. Jagiełły, za zgodą rajców, kapłąn Marcin zrzekł się, na potrzeby zplanowanej przez króla fundacji klasztoru, praw do kościoła (kaplica) pw. NMP, św. Barbary i Zofii na rzecz prokuratora Zakonu Najświętszego Zbawiciela, Jana Hoelwassera. ok. 1420 r. kościół pw. NMP Zwycięskiej i klasztor były już gotowe, ale po dyscyplinarnym odwołaniu tego prokuratora do Szwecji w kraju brak przedstawiciela zakonu. Na dodatek w 1422 r. papież zakazał fundacji klasztorów podwójnych (odwołany w 1434 r.). 1.04.1426 król wystawiłdok. fundacyjny. W 1429 r. kapituła zakonu grozi wycofaniem się z tej fundacji. 1431-32 król zwiększa uposażenie klasztoru. Od 1425 r. do lat 80. XV w. pojawiają się prebendarze lub altaryści św. Barbary i Zofii przy klasztorze, wskazuje na brak uregulowania sytuacji prawnej oraz rodzi konflikty. Poza tym kościół i klasztor nie zupełnie odpowiadał normom zakonu. 1432 r. drugi dokument fundacyjny kończy proces fundacji

Country: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Territorial unit: woj. sandomierskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Zwycięska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Legal basis:
      • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
    • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
    • Date of actual dissolution: 1870 r.
    • Description:

      formalnie skasowany 1819, brygidkom pozwolono pozostać aż do śmierci ostatniej. W 1821 r. do 16 sióstr dołączyły 2 siostry ze skasowanego klasztoru w Warszawie; w 1833 r. wybrały nawet nową, ostatnią ksienię, Dorotę Choińską.. Kościół z klasztor planowano przekazać karmelitankom, jednak ostatecznie w 1835 r. objęły je wizytki. Jednak brygidki pozostały w cz. klasztoru, miały też dla siebie cz. ogrodu i możliwość wykorzystywania kościoła dla swoich własnych uroczystości. Ostatnia brygidka lubelska, ksieni Dorota Choińska, zm. w 1870 r.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.2463 22.562 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Marczewski Jarosław R., Zarys dziejów klasztoru, [w:] Metryka brygidek lubelskich, oprac. i wstęp Jarosław R. Marczewski, Lublin, 2011, s. 13-41
Strony na temat miejscowości: