Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.)
Rachunki dochodów klasztoru Ordinis Praedicatorum Lubelskiego z r. 1659 do 1673.; Rachunki wydatków z r. 1654-1674 i 1682-1688, XVII century
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Akta i dokumenty z lat 1508-1823 dotyczące klasztoru dominikanów w Lublinie, 1508 - 1838 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Akta i dokumenty z lat 1517-1687 dotyczące klasztoru dominikanów w Lublinie, 1517 - 1687 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Akta i dokumenty z lat 1679-1738 dotyczące klasztoru dominikanów w Lublinie, 1679 - 1738 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Akta i dokumenty z lat 1738-1823 dotyczące klasztoru dominikanów w Lublinie, 1738 - 1823 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Akta klasztoru Dominikanów lubelskich z lat 1530 – 1808 dotyczące posiadania domów w Lublinie, dzierżawy mieszkań i wieczystego czynszu (wyderkauf), 1530 - 1808 r.
introduced: 30.04.2014 14:30 | last update: 30.04.2014 14:30
Akta spraw różnych Julianny Wydżga 2-o v. Dłużewskiej 3-o v. Dzierżanowskiej z lat 1737 – 1802, m.in. proces z pasierbami Leonem i Pawłem Wydżygami, dokumenty dotyczące dzierżawy i dochodów majątków Skryhiczyn, Wola Uhruska, Krasne, Stajne, Uhrynów., 1737 - 1802 r.
introduced: 30.04.2014 14:30 | last update: 30.04.2014 14:30
Akta spraw sądowych klasztoru Dominikanów lubelskich z gminą żydowską w Lublinie, Łęcznej, Hrubieszowie, Tyszowicach o sumy pienięzne należne klasztorowi z lat 1613 – 1796, 1613 - 1796 r.
introduced: 30.04.2014 14:30 | last update: 30.04.2014 14:30
Akta spraw sądowych klasztoru Dominikanów lubelskich z lat 1622 – 1823 o sumy pieniężne Dominikanów na dobrach Cześniki, Jabłonna, o opłatę dziesięciny na rzecz kościoła św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie z tytułu posiadania przez klasztor dóbr Heydowa [obecn. Hajdów] i Trześniowa oraz spory o granicę z dobrami Jakubowice Konińskie i Czechów, 1622 - 1823 r.
introduced: 30.04.2014 14:30 | last update: 30.04.2014 14:30
Akta spraw sądowych klasztoru Dominikanów lubelskich z lat 1644 – 1808 o posiadanie dóbr Mętowa i o sumy pieniężne zapisane dla Dominikanów na dobrach Ćmiłów, Głusko, Głuszczyna, Mętów pow. lubelskiego oraz kontrakty dzierżawne młyna, browaru i karczmy w Mętowie i Ćmiłowie, 1644 - 1808 r.
introduced: 30.04.2014 14:30 | last update: 30.04.2014 14:30

1 2 3 4 5 6 7 ... 11