Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.)
Lublin, klasztor, 1342 r.
introduced: 06.09.2015 17:24 | last update: 06.09.2015 17:24
Lublin, kościół klasztorny, 1342 r.
introduced: 06.09.2015 16:56 | last update: 06.09.2015 16:56
Lublin, kościół klasztorny - kaplica Ossolińskich, 1624 r.
introduced: 06.09.2015 17:07 | last update: 22.09.2015 23:33
Lublin, kościół klasztorny - kaplica Firlejów; Drzewa Krzyża Świętego, 1615 r.
introduced: 06.09.2015 17:09 | last update: 06.09.2015 17:09
Lublin, kościół klasztorny - kaplica Tyszkiewiczów, 1645 - 1658 r.
introduced: 06.09.2015 17:12 | last update: 06.09.2015 17:12