Monastery:
Karmelici bosi, Lublin (MB Szkaplerzna) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.07.2016 19:45 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  29.04.1610 r.
 • Restitution

  10.09.1918 r.
 • Dissolution częściowa

  Data kasaty częściowej: 29.12.1806 r. Data anulowania kasaty: 15.05.1807 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lublin

Other name(s): łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Urząd Miasta Lublin (klasztor i kościołł NMP z Góry karmel karmelitów bosych), Urząd Miasta, Pl. Łokietka 1, 20-400, Lublin-Śródmieście, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Additional location information: przy obecnym Krakowskim Przedmieściu, między ob. kościołem Ducha Świętego a dawną Bramą Krakowską

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: po cz. rozbiórce, a cz. adaptacji powstał tu budynek Urzędu Municypalnego, czyli nowy ratusz

Religious order

Name of the order: Karmelici bosi

Full Polish name of the congregation: Zakon Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Carmelitanum Disceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCD

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, medykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 29.04.1610 r.

Description:

Zakonnicy (dwóch) przybyli z Krakowa. Początkowo planowano fundację w Kazimierzu Dolnym, gdzie zaprosił ich ks. Jan Czerski. Dwóch larmelitów, o. Maciej (od św. Franciszka), Mendoza, Hiszpan, i o. Andrzej (od Jezusa) Brzechwa, pierwszy polski karmelita bosi, przybyli tu w październiku 1609 r., ale po kilku dniach uznali, że miasto nie utrzyma konwentu żebraczego i wyruszyli do Lublina. Dzięki negocjacjom z radą miejską i jej przedstawicielem uznawanym za fundatora klasztoru - Stanisławem Lichańskim, objęli kościół szpitalny św. Ducha, który użytkowali razem z prepozytem szpitalnym tego kościoła. Wywołało to protesty bernardynów i dominikanów,  ze względu na jej zbytnią bliskość od ich klasztorów. Dzięki zatwierdzeniom fundacji przez Stolicę Apostolska (10.07.1610) i króla Zygmunta III (10.07.1610) fundacja utrzymała się. W 1611 r. powstało kolegium filozoficzno-teologiczne (studium domesticum) dla kleryków karmelitańskich - rolę domu studiów pełnił klasztor niemal nieprzerwanie do kasaty. W 1612 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, usytuowanego obok kościoła św. Ducha, od strony Bramy Krakowskiej, czyli obecnego ratusza. W 1622 r. karmelici zrzekli się praw do kościoła Św. Ducha. W 1617 r. powołano Prowincję Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego, a klasztor lubelski stał się jej siedzibą - tu, do 1847 r. (ostatnia), zbierały się kapituły prowincjonalne. W 1657 r. klasztor i kościół spłonęły, w latach 70. XVII w., wobec zagrożenia tureckiego, zakonnicy schronili się w innych klasztorach. Po zamknięciu klasztoru św. Michała i Józefa w Krakowie część wspólnoty połączyła się z lubelską. 21.04.803 r. wybuchł pożar Przedmieścia Krakowskiego, który m.in. strawił kościół klasztorny i część klasztoru - pozostało do użytku 12 cel. W 1804 r. miano go skasować, a zakonników przenieść do klasztoru w Czernej. Jednak, dzięki interwencji bpa chełmskiego, siedziba klasztoru została przeniesiona do mbracia mieli zostać przeniesieni do klasztoru w Czernej pod Krakowem, jednak ostatecznie w 1806 r. objęli kościół karmelitanek bosych św. Józefa. W 1810 r. przeniesiono ich 88do klasztoru karmelitów pw. św. Eliasza Proroka. Po powstaniu listopadowym wrócili do kościoła św. Józefa, gdzie w 1864 r. zostali skasowani.

Po 1623 r. w bryłę klasztoru włączony został dwór Rafała Leszczyńskiego w Lublinie (EK, 1, kol. 1283)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Szkaplerzna

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Ducha Świętego = Provincia Polona S. Spirtirus

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: częściowa
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/Administracja/Zjednoczona Kancelaria Nadworna w Wiedniu: dekret o połączeniu obu klasztorów karmelitanek bosych i przeniesieniu karmelitów bosych do klasztoru józefitek
  • Data kasaty częściowej: 29.12.1806 r.
  • Data anulowania kasaty: 15.05.1807 r.
  • Kind: niezrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/Administracja/Gubernium lwowskie: dekret z 6.07.1804 o zamknięciu klasztoru i przeniesieniu zakonników do klasztoru w Czernej
  • Description:

   niezrealizowana dzięki memoriałowi wystosowanemu 28.11.1804 r. przez bpa chełmskiego, Wojciecha Skarszewskiego, który nawiązał do wcześniejszego projektu władz połączenia obu klasztorów karmelitanej bosych w lublinie (zob.), obiecał poparcie go, jeśli karmelici otrzymają zabudowania klasztorne po "józefitkach"

Przenosiny

Przenosiny 1773-1914
  • Reasons, legal basis: Dekret Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej w Wiedniu o połączeniu obu klasztorów karmelitanek bosych i przeniesieniu karmelitów bosych do klasztoru józefitek
  • Transfer destination: klasztor i kościół św. Józefa karmelitanek bosych, przeniesionych do klasztory karmelitanek bosych przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Description at the moment of transfer: pożar 1803 r. zniszczył całkowicie kościoł
  • Fate of buildings after transfer:

   zostały

Restitution

Restytucje 1773-1914
  • Date: 10.09.1918 r.
  • Miejsce: Kościół św. Józefa w Lublinie i część dawnych zabudowań klasztornych.

Closure not through dissolution

Previously occupied by:

Map

Location: exact

Geolocation: 51.2476 22.565 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Smagacz Arkadiusz, Czterysta lat karmelitów bosych w Lublinie (1610-2010), Lublin, 2010, ss. 164
 • Smagacz Arkadiusz, Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610-1864, Lublin, 2012, ss. 478
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: