Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.07.2016 18:35

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1820 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lublin

Other name(s): łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Kazimierza Królewicza

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej = Provincia Minoris Poloniae BMV Angelorum

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1820 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.2439 22.5670 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości: