Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza)
Akta Suppresiones Conventus Lublinensis, 1819, protokół zniesienia klasztoru, 1820 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Archivum seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis, 1665 - 1789 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Casus [morales] a PP Confessarijs resolvendii, ending of the XVII cent.
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
Cathalogus Patrum et Fratrum Reformatorum Provinciae S.V. Mariie Angelorum Mortuorum conscriptus A.D.1814 pro Conventu Lublinensi., 1814 r.
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:50
Fragmenty dokumentów XVII w. (z opraw ksiąg), XVII century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Kasata 1817 r. , inwentarz kościoła, klasztoru i biblioteki, opinia o pracy duszpasterskiej, 1817 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Kasata 1817 r. , inwentarz kościoła, klasztoru i biblioteki, opinia o pracy duszpasterskiej, 1817 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Libertatio fundi religiosorum patruum Reformatorum, 12.05.1663 r.
introduced: 14.03.2014 09:47 | last update: 14.03.2014 09:47
Liber benefactorum 1778-1814, 1778 - 1814 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Majątkowe, donacje, akta procesowe i finansowe, 1607 - 1817 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07

1 2