Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza)
Freski w zabudowaniach poklasztornych, „Słowo Powszechne” nr 238 (1971), 1971 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08