Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza)
Adm. Rev. PF Petri de Aragon […] Commentaria […] De Fide, Spe, et Charitate […]
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Angelici doctoris S. Thomae Aquinatis de [...] deiparae [...] Sententia e multis eius operibus [...] collekta [...] a P. Nicolao Cichovio […]
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Censura dysputacyjej wileńskiej podanej przez Daniela Mikołajewskiego. Przez Marcina Michajłowicza Żagiela
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Cnoty cel nie ow, do którego zmierza Machiawell y inni Akademiey onegosz promowani politycy. Odkryty piorem polskim przez...
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Commentarius In Esdram, Nehemiam, Tobiam, Iudith, Esther Et Machabaeos. Avctore R. P. Cornelio Cornelii A Lapide [...], Cum triplici Indice
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Cursus vitae et gloriae... Thomae Zamoyski, supremi regni cancellarii...
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Dasypodius Catholicus hoc est, Dictionarium latino germanico polonicum, germanico latinum et polono latino germanicum Olim quidem a Petro Dasypodio adornatum, sed post in Academia Coloniensi reformatum [...]
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Dekret na trzech łotrow od mnieyszego trybunału duchownego praezydenta ferowany a przez... z ambony publikowany...
introduced: 25.04.2014 23:09 | last update: 25.04.2014 23:09
Dialectica...
introduced: 29.04.2014 14:16 | last update: 29.04.2014 14:16
Dla wieczney pamięci chorągiew pobozney milosci na zniesienie załobney chorągwie z smierci... Helzbiety... Wollowiczowey, starosciney... zmudzkiey... wystawiona przez...
introduced: 25.04.2014 23:09 | last update: 25.04.2014 23:09

1 2 3 4 5 6 7 ... 8