Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Boćki (św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 13:54 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1725 - 1726 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Boćki

Other name(s): ukr. Ботьки [pol. Botʹky, ang. Bot’Ky]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • kościół parafialny św. Józefa i św. Antoniego Padewskiego (klasztor reformatów), parafia, Bielska 26 A, 17-111, Boćki, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. bielski

Additional location information: gmina Boćki; nad rzeką Nurzec, 16 km od Bielska Podlaskiego

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: tylko kościoł, ob. parafialny, p.w. św. Józefa Oblubieńca, św. Antoniego Padewskiego

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1725 - 1726 r.

Description:

Fund. Józef Franciszek Sapieha, podskarbi nadworny litewski  i jego żona Krystyna z Branickich z córką Teresą. Ze względu na przechowywaną podobno w tym kościele relikwię Ciernia z Korony Chrystusowej (nie zachowana). Starania od 1724, Zgoda kapituły prow. 26.08.1725 r. Początek budowy mur. kościoła i klasztoru 06.1726 r., gdy rozpoczęto budowę kościoła oraz klasztoru o dwóch kondygnacjach i trzech skrzydłach otaczających świątynię, według projektu brata zakonnego Mateusza Osieckiego (zm. 29.07.1741). 19.07.1730 r. poświęcenie kamienia węgielnego, zakończenie budowy kościoła 28.09.1739 r., konsekracja 7.09.1744 r. przez Stanisława Rajmunda Jezierskiego, sufragana krak. W 1738 na zamówienie Sapiehy rzeźbiarz Jan Jerzy Plersch wykonuje rzeżby św. Józefa i Antoniego.Z polecenia Krystyny Branickich Sapiehy, już wdowy, 1744-1746 obok kościoła mur. dzwonnica (wieża zegarowa) według projektu pułkownika Jana Henryka Klemma,
 

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. podlaskie

Historical region: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Archbishopric: lwowskie

Diocese: łucka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   "Po powstaniu listopadowym we wrześniu 1832 r. rząd carski usunął zakonników do Różanegostoku i skonfiskował beneficjum. W 1902 r. klasztor przejęli prawosławni, którzy po czterech latach (w 1906 r.) zwrócili katolikom pomieszczenia klasztorne na górze i dole. W 1912 r. prawosławni rozebrali klasztor, a cegłę przekazali na budowę cerkwi w Andryjankach. Duże szkody wyrządzili żołnierze 30 lipca 1944 r., niszcząc dach i wiele paramentów liturgicznych. Po ustaniu działań wojennych restaurację kościoła rozpoczął ks. kan. Jan Warpechowski (1879-1946), ówczesny proboszcz boćkowski (1909-1946). 
   Uwzględniając wielowiekowy kult św. Antoniego Padewskiego, bp Antoni Dydycz 17 stycznia 2000 r. podniósł boćkowską świątynię do godności Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. 
   Obok kościoła znajduje się nowa, murowana plebania, której budowę rozpoczął w 1976 r. ks. Michał Sokołowski (1910-1980) ówczesny proboszcz (1946-1980), a zakończył w 1982 r. kolejny proboszcz (1980-1988) ks. Tadeusz Biały (1926-1988). Na placu kościelnym stoi również budynek parafialny odrestaurowany w latach 1966-1967, staraniem wspomnianego ks. Michała Sokołowskiego. 
   Naprzeciwko kościoła po drugiej stronie drogi stoi stara, drewniana plebania, wzniesiona w 1913 r. przez ks. kan. Jana Warpechowskiego, proboszcza boćkowskiego. Od 1991 r. spełnia ona rolę ośrodka oazowego w okresie wakacyjnym, a od 1 lipca 2001 r. stanowi Ośrodek Duszpasterski „Antonianum”. (Rostowski)

    W 1832 roku nastąpiła kasata klasztoruReformatów, kościół przekazano parafii rzymskokatolickiej. Budynek klasztoru wraz z ogrodem przejęły władze państwowe. (...) Zburzony przez Rosjan w okresie zaborów (zbudowano z niego cerkiew w Andryjnkach)(Wiki)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.6533 23.049 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Schematyzm Prowincji Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów-Reformatów w Polsce, Kraków, 1971, s. 72