Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Boćki (św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy)
Księga wizyt kościołą parafialnego boćkowskiego..., 1828 - 1839 r.
introduced: 07.10.2015 06:07 | last update: 07.10.2015 06:07
Opisanie kościoła farnego boćkowskiego, 1825 r.
introduced: 07.10.2015 06:07 | last update: 07.10.2015 06:07
Wyciąg z ksiąg metrycznych chrzestnych kościoła parafialnego boćkowskiego... (inwentarz kościoła), 1829 r.
introduced: 07.10.2015 06:07 | last update: 07.10.2015 06:07