Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Boćki (św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy)
Akta dziekańskie 1819-1820, 06.02.1820 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Akta dziekańskie 1822-1825, 12.10.1823 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Dane na temat ziemi i domów należących do kościoła boćkowskiego, 27.11.1856 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Dziennik pism przychodzących parafii Boćki, 1848 - 1862 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Gesuch der adligen Einsassen Johann v. Potoki und Genossen um Überlassung eines Klosters zum Einrichtung eines Barmherzigen Schwesterninstitutes, 1804 - 1806 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
Inwentarz podawczy przy objęciu Kościoła Parafialnego Rzymsko Katolickiego w Boćkach przez Proboszcza X. Jana Gieniusza... (fragment), 17.08.1855 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Inwentarz podawczy przy objęciu w administracyą kościoła i plebanii Rzymsko Katolickey Boćkowskiey przez Księdza Stanisława Gierulskiego..., 13.11.1859 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Inwentarz Rzym.-kat. kościoła parafialnego w Boćkach..., 06.09.1946 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Kopie ukazów konsystorskich, 1846 - 1863 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Księga ukazów Konsystorza 1828-1842
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15

1 2 3 4 5 6 7 ... 14