Mobilia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Boćki (św. Józef oblubieniec NMP, św. Antoni z Padwy)
retabulum, Retabulum ołtarza przedstawiające Boga Ojca, 1747 r.
introduced: 01.09.2014 00:03 | last update: 01.09.2014 00:03