Monastery:
Wizytki, Lublin dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 09.07.2016 21:07

Collapse timeline
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 01.01.1970 r. Data faktycznej kasaty: 01.01.1970 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lublin

Other name(s): łac. Lublinum, lit. Liublinas, ros. Люблин [pol. Lublin, ang. Lyublin], ukr. Люблін [pol. Lublin, Lubłin; ang. Lyublin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, m. na pr. pow. Lublin

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Wizytki

Full Polish name of the congregation: Wizytki

Rite: inny

Beginnings

Description:

Fundacja Jana Szembeki, kanclerza wielkiego koronnego (EK, 19, kol. 37)

W 1. poł. XIX w. wizytki prowadziły pensję dla dziewcząt (EK, 11, kol. 27)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 01.01.1970 r.
  • Date of actual dissolution: 01.01.1970 r.

Takeover

Previously occupied by:

Closure not through dissolution

Previously occupied by:

Map

Location: exact

Geolocation: 51.2463 22.5577 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Zahajkiewicz Marek, Lubelska Diecezja [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 27
 • Butkiewicz Marian, Szembekowie (Jan) [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19: Szczepkowski - Użhorodzka unia, Lublin, 2013, kol. 37
Strony na temat miejscowości: