Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lutomiersk (Niepokalane Poczęcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.07.2016 12:29

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1650 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1900 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lutomiersk

Other name(s): niem. Nertal (1943-45)

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. pabianicki

Additional location information: gm. Lutomiersk

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1650 r.

Description:

Fundacja Andrzeja Grudzińskiego, właściciela Lutomierska; przekazał reformatom zamek rycerski Zarembów (EK, 11, kol. 241)

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1900 r.
  • Description:

   W 1914 r. został zniszczony w wyniku pożaru; odbudowany po 1921 r. staraniem proboszcza Stefana Niedźwieckiego, w 1926 r. przekazany przez bpa W. Tymienieckiego salezjanom, którzy do 1951 r. prowdzili w nim sierociniec (EK, 11, kol. 241)

   Duchowni nadal mogli mieszkać w klasztorze, co miało miejsce do 1900 r. kiedy zmarł ostatni rezydent klasztoru, a zabudowania wystawiono na licytację. Zabudowania od rządu carskiego zakupiła gmina Lutomiersk i przekazała je biskupowi diecezji kujawsko-kaliskiej. 
   Jesienią 1914 r. podczas działań wojennych budynek strawiły pożary – zniszczeniu uległy wszystkie dachy, runęły sklepienia, mury były w tak złym stanie, że padały pomysły by zabudowania rozebrać. Niemcy wywieźli drogocenne XVIII-wieczne archiwa. Zabudowania przekazano jednak salezjanom w 1925 r., którzy rozpoczęli rekonstrukcje. W latach 1929–1951 na terenie klasztoru działał zakład wychowawczy i sierociniec. 
   W czasie wojny budynki klasztorne pełniły rolę koszar żołnierzy Wermachtu, punktu zbornego dla Polaków wysyłanych na roboty do Niemiec, magazynu zbożowego, a w końcu w 1943 r. całość zajęły władze wojskowe, które chciały w klasztorze zorganizować magazyn części Luftwaffe. 
   Po przebudowie, która miała miejsce w latach 50. i 60. XX w. klasztor stał się domem rekolekcyjnym oraz ośrodkiem dla młodych księży. W 1996 r. otwarto tam Salezjańską Szkołę Muzyczną.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.7554 19.2187 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Spychała Jerzy, Lutomiersk, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 241
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: