Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lwów (św. Anna) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.07.2016 12:45 | Author of description: Patrycja Ziomek

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1641 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1783 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів, [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Церква святої Анни (Kościół pw. św. Anny), вулиці Городоцькій, 32, 79000, Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1641 r.

Description:

Augustianie odkupili zabudowania klasztorne od dominikanek za zgodą króla Władysława IV. W 1671 r. nastąpiło przeniesienie klasztoru na przedmieścia do kościoła św. Anny.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Anna

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1783 r.
  • Description:

   Majątek klasztoru szacowany na 30820 fl. i 58 kr. przepadł na rzecz funduszu religijnego. W 1786 r. przy klasztorze utworzono kapelanię dla księży świeckich (od 1818 r. probostwo)

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8425 24.0171 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 136, s. 154
 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 32
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Alex Zelenko
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine-Lviv-Church_of_Anne-2.jpg