Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Lwów (Niepokalane Poczęcie NMP)
5. Bücher Bibliothek für das Seminarium 1783-1811, 1783 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Katalog służebnic pańskich z Zakonu Sᵒ· Franciszka po różnych miejscach szczególniej zaś w Konwentach Prowincji Ruskiej, w Bogu zeszłych, spisany roku Pańskiego 1752, 1752 - 1804 r.
introduced: 11.02.2014 11:18 | last update: 11.02.2014 11:18
Korespondencja Nikodema Kazimierza Woronicza kasztelana kijowskiego, 1756 - 1758 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Regestra WW. PP. Bernardynek konwentu lwowskiego pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Panny Maryi w roku pańskim 1726 zaczęte, 1726 r.
introduced: 11.02.2014 11:18 | last update: 11.02.2014 11:18