Muzykalia

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Lwów (Niepokalane Poczęcie NMP)
Dirigere et sanctificare, XVIII century
introduced: 06.05.2014 11:59 | last update: 06.05.2014 11:59