Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Duchaczki, Lwów (Święty Krzyż)
Archiwalia dotyczące kasaty tego klasztoru, 1805 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Archiwalia związane z kasatą tego klasztoru, 1785 - 1795 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36