Monastery:
Karmelitanki bose, Lwów (MB Loretańska) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 12.07.2016 11:06 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1642 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Це́рква Стрі́тення Госпо́днього (klasztor karmelitanek bosych i kościół MB Loretańskiej, od ok. 1842 MB Gromnicznej), Volodymyra Vynnychenka St, 30 = Winniczenki 30, Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Additional location information: ul. Winniczenko 30 (w przedwojennej Polsce ul. Czarnieckiego). Na współrzędnych zaznaczono wejście do kościoła przez główne drzwi fasady

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Na początku XXI wieku kościół wraz z klasztorem został przekazany ukraińskiemu kościołowi greckokatolickiemu. Obecnie pełni funkcję kościoła klasztornego i nosi wezwanie Стрітення, tj. Ofiarowania Pańskiego. W kościele odprawiane są też nabożeństwa w obrządku rzymskokatolickim (m.in, przez dominikanów).

Religious order

Name of the order: Karmelitanki bose

Full Polish name of the congregation: Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu

Full Latin name of the congregation: Ordo Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo. Carmelitanarum Discalceatarum

Short Latin name: OCD

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1642 r.

Description:

"wojewoda bełski i ruski Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla Polski Jana III Sobieskiego i jego małżonka – Teofila z Daniłowiczów ufundowali dla karmelitanek bosych klasztor i kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej (z Loreto). Akt fundacyjny został spisany 11 czerwca, a poprzedziła go wydana w lutym tego samego roku bulla papieża Urbana VIII. Donacja wyniosła 30 000 złotych. Jako pierwszy zbudowano kościół – przed 1644 [...] W latach 1661-1662 wznowiono prace przy kościele i klasztorze pod kierunkiem Jan Godnego i ks. Gawatha. Najazd turecki z 1672 spowodował, że siostry ponownie opuściły Lwów i udały się do Warszawy. Dopiero po zwycięstwie pod Wiedniem w 1683 król Jan III Sobieski wznowił prace, którymi pokierował Tomasz Dubiński. W tym czasie dokończono zdobienie fasady kościoła; w niszach na pierwszej kondygnacji wstawiono kamienne wazy, a w niszach na drugiej kondygnacji – figury św. Józefa i św. Teresy z Ávili, dzieło Andrzeja Szwanera z 1688. Na skrzyżowaniu nawy i transeptu wzniesiono niewielką kopułę z sygnaturką. W 1692 budowa kościoła dobiegła końca.(hasło kościoła w wiki)"

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Loretańska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Date of actual dissolution: 1782 r.
  • Description:

   W 1772, w chwili I rozbioru Polski, w klasztorze żyło 17 zakonnic. W lutym 1782, w wyniku reform józefińskich przeprowadzonych przez cesarza Austrii Józefa II zakon karmelitanek bosych uległ kasacie; ich kościół przejęli przejściowo franciszkanie, a klasztor – szarytki. W 1792 kościół zamieniono na magazyn wojskowy, a w klasztorze zorganizowano seminarium duchowne łacińskiej archidiecezji lwowskiej. W 1842 rewindykowano kościół i przeprowadzono jego gruntowny remont. W barokowym ołtarzu głównym umieszczono obraz Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny, Alojzego Rejchana(1843), który był także autorem obrazów św. Jana Kantego i św. Jana Nepomucena, umieszczonych w ołtarzach bocznych. Wówczas też zmieniono wezwanie kościoła na Matki Boskiej Gromnicznej (lub: Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny) i uczyniono z niego kościół seminaryjny. W sąsiedztwie kościoła wzniesiono pałac metropolitów lwowskich. Kościół Matki Boskiej Gromnicznej był kościołem seminaryjnym również w II Rzeczypospolitej. Po 1945 został zamknięty podobnie jak wiele innych lwowskich świątyń. W 1979 w zespole kościelno-klasztornym umieszczono Wojewódzki Urząd Jakości, Metrologii i Standaryzacji.Na początku XXI wieku kościół wraz z klasztorem został przekazany ukraińskiemu kościołowi greckokatolickiemu. Pełni on obecnie funkcję kościoła klasztornego i nosi wezwanie Стрітення, tj. Ofiarowania Pańskiego. W kościele odprawiane są też nabożeństwa w obrządku rzymskokatolickim. (hasło kościoła w wiki)

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8444 24.0355 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 25-26
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Russianname
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA.jpg