Druki

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Lwów (MB Loretańska)
Ordinarium abo ceremoniarz karmelitanek bossych zakonu Naswietszey Panny Mariey z Gory Karmelu... z włoskiego ięzyka przełożony.
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24