Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lwów (św. Kazimierza Królewicza)
1.Origo fundationis Conventus Leopoliensis 2.Odpisy dokumentów fundacyjnych, XVIII century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Archivum Conventus Leopoliensis, 1756-1787, Kronika II, 1758 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Archivum Conventus Leopoliensis ad. S. Casimirum P. R. P. ex Veteri Archivo Vetustate consumpto ad literam transumptum Anno Domini 1778. 1630-1757, Kronika I, 1778 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Liber Protocollum, 1700 - 1763 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Liber Protocollum, 1763 - 1785 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07