Mobilia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lwów (św. Kazimierza Królewicza)
rysunek / Widok Lwowa, around 1640
introduced: 02.09.2015 11:18 | last update: 02.09.2015 11:18