Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Lwów (św. Mikołaj)
Korespondencja z Gubernatorstem Galicyjskim na temat umieszczenia kolegium terezjańskiego w tym klasztorze, 1783 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Kwity, doniesienia, korespondencja i inne archiwalia na temat stanu finansowego tego skasowanego klasztoru, 1626 - 1823 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Kwity, doniesienia, korespondencja i inne archiwalia na temat stanu finansowego tego skasowanego klasztoru, t. 2, 1783 - 1789 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Lwów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26