Mobilia

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Lwów (św. Mikołaj)
Obraz / Franciszek de Paula Pisztek
introduced: 30.04.2015 09:04 | last update: 30.04.2015 09:13