Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Lwów (Trójca Święta)
Dokument z 1691 r., w którym Konstanty Mrozowicki, archidyakon lwowski, powtarza fundacyą Jędrzeja Potockiego, kasztelana krak. I żony Anny z Rysińskich, uczynioną na rzecz O.O. Trynitarzy lwowskich, 1691 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe i procesowe dotyczące spadku po Michale Serwacym Wiśniowieckim z lat 1748-1750, around 1748 - 1750
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
"Rationes missarum, quae celebrantur in hoc conventu ordinis discalceatorum ss. Trinitatis redemptionis captivorum, eleemosynarum pro eiusdem missis receptarum in hac civitate Leopoliensi. A die 14 Julii a.D. 1686" (do r. 1717), 1686 - 1717 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
"Regestr percepty y expensy rzeczy garderopskich a.D. 1766 die 22 Januarii in collegio Leopoliensi intra moenia ordinis sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum", 22.01.1766 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03