Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Lwówek Śląski (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 12.07.2016 12:02 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1234 - 1248 r.
 • Closure / abandonment

  1543 r.
 • Restitution

  around 1652
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1810 r. Data faktycznej kasaty: 1812 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwówek Śląski

Other name(s): niem. Löwenberg in Schlesien, ros. Львувек-Слёнски [pol. Lwuwiek-Slonski, ang. L'vuvek-Slënski]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Parafia św. Franciszka z Asyżu Klasztor Franciszkanów we Lwówku Śląskim, ul. Szkolna 1, 59-600, Lwówek Śląski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, tel.: 75/782 56 84, email: tapo@poczta.onet.pl

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1234 - 1248 r.

Description:

Daty fundacji za EK, 11, kol. 318 

Fundacja Henryka II Pobożnego; klasztor był  wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany (w 1735 r., w latach 1872-1875 i w XX wieku). Budynek ma trzy skrzydła i trzy kondygnacje. Pomiędzy skrzydłami klasztoru a ścianą kościoła zamknięty jest prostokątny wirydarz. W niektórych pomieszczeniach klasztoru znajdują się sklepienia sieciowe; W 1248 r. rycerz (a być może także lwówecki kasztelan) Henryk zwany Długim podarował mnichom plac pod budowę klasztoru na dawnym przedmieściu zamkowym. W tym też roku rozpoczęto budowę jednonawowego, kamiennego kościoła pod wezwaniem św Piotra i Pawła. 

(Wikipedia)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1810 r.
  • Date of actual dissolution: 1812 r.
  • Description:

   W 1812 r. klasztor został został przekazany szkolnej kasie miejskiej; znajdowały się tam wtedy mieszkania dla nauczycieli. W refektarzu działała scena teatralna. Od 1816 r. w kościele mieścił się arsenał miejscowego 2 batalionu 6 pułku grenadierów. Na utrzymanie budynku państwo pruskie wydawało co roku 40 talarów. W 1820 r. założono kosztem 200 talarów piorunochron. Klasztor był przebudowywany w latach 1873-1875. Najciekawsze epitafia zostały przeniesione do przedsionka kościoła w lecie 1885 r.; Klasztor był siedzibą różnych szkół. Franciszkanie wrócili do Lwówka po 1945 r. zajmując dawną komandorię joannitów, kościół parafialny i kaplicę św. Krzyża. Ich starania o zwrot majątku skonfiskowanego w 1810 r. przyniosły efekt po 185 latach

   (Wikipedia)

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1543 r.
  • Description:

   Przejęcie świątyni przez luteran.

Restytucja / powrót:
  • Data: around 1652
  • Miejsce: Lwówek Śląski

Map

Location: exact

Geolocation: 51.1092 15.5861 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Górniak Marek Robert, Lwówek Śląski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 318
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Platanacer
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lw%C3%B3wek_%C5%9Alaski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Franciszka%C5%84ski2.JPG