Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łabiszyn (św. Tomasza) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 12.07.2016 12:26

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1627 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1829 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Łabiszyn

Other name(s): niem. Labischin, Lüderitz (1940-1945); ros. Лабишин [pol. Łabiszyn, ang. Labishin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings:

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1627 r.

Description:

Data fundacji za EK, 11, kol. 339; początkowo reformaci byli osadzeni przy kościele św. Mikołaja (pierwotnie był to zbór kalwiński zamieniony w 1627 r. na kościół katolicki), jednak po pożarze w 1761 r. świątynię rozebrano, pozostawiając prezbiterium służące jako kaplica, do której w 1895 r. dobudowano klasztor elżbietanek.

Po pożarze kościoła pw. św. Tomasza w 1687 r. staraniem Teresy Gembickiej, wg projektu Piotra Fontany w 1690 r. wzniesiono nowy kościół z klasztorem, spalony w 1720 r, odbudowany w 1724 r. z inicjatywy Doroty z Grotów Gembickiej (EK, 11, kol. 339)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Tomasza

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. św. Antoniego z Padwy

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1829 r.
  • Description:

   Po kasacie w pomieszczeniach klasztoru urzadzono szkołę i plebanię (EK, 11, kol. 339)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.951389 17.925833 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Łabiszyn, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 339
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Urlich Jahr
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw_Miko%C5%82aja_w_%C5%81abiszynie.jpg