Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łąki Bratjańskie (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.07.2016 11:22 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1875 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Łąki Bratjańskie

Name at the time of dissolution: Königlish Lonk

Other name(s): Łąki Bratiańskie, Łąki, niem. Lubenicz

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowowiejski

Additional location information: gmina Nowe Miasto Lubawskie

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Description:

- klasztor założył, mianowany do tego celu komisarzem apostolskim, Aleksander z Padwy OFMRef (ok. 1560-1624), przy pomocy o. Benedykta Bułakowskiego i o. Cypriana Gozdeckiego, dzięki poparciu króla Zygmunta III Wazy i kilku biskupów (EK, 1, kol. 340)

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Prusy

Prowincja / Archimandria: Prowincja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: chełmińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1875 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 53.4427 19.5981 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Szteinke Janusz, Aleksander z Padwy OFMRef [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, 1973, kol. 340-341
Strony na temat miejscowości: