Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łąki Bratjańskie (Wniebowzięcie NMP)
Die Aufhebung der Reformaten Kloster in Lonk, Kreis Schwetz [Kasata i szacunek majątku po klasztorze reformatów w Polskich Łąkach, powiat Świecie], 1828 - 1876 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00