Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Łąki Bratjańskie (Wniebowzięcie NMP)
„Tablice”, rysunki o zdjęcia, XX century
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07