Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Łęczyca (Niepokalane Poczęcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.07.2016 11:38

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Łęczyca

Other name(s): niem. Lenczyca, Lentschitza, Lentschütz (1939–45); łac. Lancicia, ros. Ленчица [pol. Lenczica, ang. Lenchitsa]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. łódzkie, pow. łęczycki

Additional location information: gm. Łęczyca

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: ziemie: łęczycka, sieradzka, wieluńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Archbishopric: warszawskie

Diocese: warszawska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1864 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.0615 19.2008 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Jolanta Dyr
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monastery_of_the_Immaculate_Conception_of_the_Blessed_Virgin_Mary_in_%C5%81%C4%99czyca_-_01.JPG