Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Łęczyca (św. Stanisława, Doroty)
rysunek, Kościół i klasztor dominikanów, ending of the XIX cent.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21