Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Łomża (Siedem Boleści NMP)
Akta egzekucyjne kapucynów łomżyńskich przeciwko Konstantemu Grądzkiemu, 1820 - 1877 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta fundacji klasztoru łomżyńskiego, 1724 - 1725 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta Rewersów Rocznych, 1794 - 1819 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta Ukazów Pruskich rocznych, 1795 - 1803 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta władzy kościelnej i korespondencja z nią klasztoru łomżyńskiego, 1761 - 1952 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta władzy państwowej i korespondencja z nią klasztoru łomżyńskiego, 1796 - 1938 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta władzy zakonnej i korespondencja z nią klasztoru łomżyńskiego 1774-1938, 1774 - 1938 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta względem Neophitów, 1811 - 1830 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Akta względem rządowych pozwoleń do Nowicyatu, 1796 - 1828 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16
Dowody miasta Łomży w przedmiocie poszukiwania Realności Miejskich przez Rząd Publiczny zajętych do rozpoczętego sporu od r.1824 […] -1869, 1824 - 1869 r.
introduced: 13.02.2014 08:16 | last update: 13.02.2014 08:16

1 2 3 4 5 6