Druki

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Łomża (Siedem Boleści NMP)
Kazania na niedziele całego roku y swięta ruchome Dogmatyczno Moralne przeciwko Kacerzom na przeciw Wierze nauczającym y Prawowiernym nie według Wiary czyniącym. Xiędza Maksymiliana Od Nayświętszey Maryi Panny Karmelity Bosego, po śmierci jego do Druku podane, T. 1, (Niedziela Pierwsza Adwentu-Niedziela po Wniebowstąpieniu)
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
[Kazania niedzielne X. Teodora Grubera zakonu S. Pawła [...], kaznodziei Jasno-Górskiego [...], T. 1
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
[Kazania niedzielne X. Teodora Grubera zakonu S. Pawła [...], kaznodziei Jasno-Górskiego [...], T. 2
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
[Kazania niedzielne X. Teodora Grubera zakonu S. Pawła [...], kaznodziei Jasno-Górskiego [...], T. 3
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Kazanie w dzien ostatni pogrzebu Andrzeia Stanisława Kostki Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego i warszawskiego [...] od Karola Wyrwicza [...] dnia 1. Kwietnia roku 1780 miane.
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Morze miłosierdzia y dobroci Bozey [...] w uwagach y reflexyach na całą mękę Jezusową przez [...] Augustyna Wessla [...] roku [...] 1735. Tom pierwszy.
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Nauki Dogmatyczne i Moralne o czterech częściach katechizmu chrześcianskiego [...] napisane od [...] Piotra Jozefa Henry [...] ku wygodzie plebanów oraz innego duchowieństwa po parafiach osiadłego [...] z Francuzkiego na Polski Język przetłumaczone przez X. Tomasza Dominika Waluszewicza [...], T. 1
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Nauki Dogmatyczne i Moralne o czterech częściach katechizmu chrześcianskiego [...] napisane od [...] Piotra Jozefa Henry [...] [...] dla wygody plebanów oraz innego duchowieństwa parafiom służącego [...] w języku francuskim [...] a teraz na polski język przetłumaczone, T. 2
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Przestrogi y uwagi nad obowiązkami każdego stanu, pobudzaiące chrześcian do zadosyć czynienia powołaniu ich. Dzieło pożyteczne wszystkim ktorzy żyć pragną duchem prawdziwey, y gruntowney pobożności. Wydane nayprzod w francuzkim ięzyku, z francuzkiego na włoski, a teraz z włoskiego na polski ięzyk przetłomaczone przez jednego zakonnika Scholarum Piarum [Michałowski Sebastian Wojciech], Ksiąszka druga
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Przestrogi y uwagi nad obowiązkami każdego stanu, pobudzaiące chrześcian do zadosyć czynienia powołaniu ich. Dzieło pożyteczne wszystkim ktorzy żyć pragną duchem prawdziwey, y gruntowney pobożności. Wydane nayprzod w francuzkim ięzyku, z francuzkiego na włoski, a teraz z włoskiego na polski ięzyk przetłomaczone przez jednego zakonnika Scholarum Piarum [Michałowski Sebastian Wojciech], Ksiąszka pierwsza
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10

1 2