Monastery:
Bazylianie, Boruny (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 22.01.2016 19:37

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1691 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1839 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Boruny

Current name(s): Баруны [pol. Baruny]

Other name(s): lit. Barūnai; ang. Baruny

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] oszmiański

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1691 r.

Description:

Fund. Mikołaj Pieślak

Studium filozoficzno-teologiczne od 1774-1820 roku, szkoła w latach 1773-1831 (EK, 2, kol. 829).

Tradycja kościelna łączy powstanie kompleksu klasztornego w Borunach z cudownym przeniesieniem się unickiej ikonyMatki Bożej (otrzymanej od połockiego bazylianina) z domu Mikołaja Pieślaka na drzewo w pobliskim lesie. Pod wpływem tego wydarzenia Pieślak ufundował w 1691 r. (według innego źródła - w 1692-1694[1]) klasztor bazyliański, który szybko stał się ważnym ośrodkiem kultu maryjnego[2]. Budynki klasztorne były zbudowane z drewna, jedynie cerkiew bazyliańska w kompleksie zabudowań była obiektem murowanym. W 1707 całość uległa zniszczeniu w czasie pożaru wsi[1].

W latach 1747-1757 na potrzeby wspólnoty wzniesiono znacznie obszerniejszy barokowy kompleks kościelno-klasztorny, jego projektantem był Aleksander Osikiewicz[2]. Klasztor w Borunach był jednym z najważniejszych ośrodków unickich w regionie[1].

W XIX w. bazylianie utworzyli przy klasztorze świecką szkołę, którą prowadzili do 1839. Wśród jej uczniów byli Antoni Odyniec, Leonard i Ignacy Chodźko[2].

Bazyliański klasztor przetrwał do likwidacji unii brzeskiej na ziemiach zabranych po synodzie połockim w 1839. Przed usunięciem z Borun bazylianie wywieźli ze swojej siedziby oryginał wizerunku Matki Boskiej Boruńskiej. (Wiki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wileńska

Historical region: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: litewsko-wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1839 r.
  • Description:

   klasztor wraz z cerkiewią Opieki NMP Cerkiew przejęli prawosławni

   Według Encyklopedii Katolickiej, kasata miała miejsce w 1874 r. (EK, 2, 829).

    Na miejsce dotychczasowych gospodarzy obiektu sprowadzono mnichów prawosławnych. Monaster tego wyznania funkcjonował w Borunach do 1899[2] (według innego źródła - do 1874[1]). Następnie dawna świątynia bazyliańska była cerkwią parafialną, filią parafii w Olszanach[1]. W 1919 została zrewindykowana na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego. Od tego momentu obiekt stale funkcjonuje jako kościół[2]. W 1992 ponownie wniesiony został do niego czczony w nim przed 1839 wizerunek maryjny, którego święto obchodzone jest corocznie 29 sierpnia[2]. (Wiki)

Map

Location: exact

Geolocation: 54.31655525262947 26.139427238623057 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)