Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Łowicz (Święty Krzyż, Wniebowzięcie NMP, św. Andrzej ap., św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
Akta oddania na użytek wojska zabudowań kościoła i klasztoru pobernardyńskiego w Łowiczu, 1826 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1541-1838, 1803 - 1804 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Antiqum archivium Conventus Loviciensis. Congestum benefactorum Conventus Loviciensis ordinis S. Francisci …a fundatione facta Anno Dni 1469", 1634 - 1726 r.
introduced: 08.04.2014 12:02 | last update: 08.04.2014 12:02
"Antiqum archivium Conventus Loviciensis. Congestum benefactorum Conventus Loviciensis ordinis S. Francisci …a fundatione facta Anno Dni 1469", 1634 - 1726 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Archivum Conventus Lovicensis Ordinis Minorum Observantium ad Sanctum Bartholomaeum Apostolum fundatki ab anno 1469 conscriptum, cathalogis Primatum, Superiorum Provinciae et Loci, item Patrum et Fratrum mortuorum, item benefactorum in ecclesia sepultorum, 1469 - 1806 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Archivum zawierające w sobie listy pisane od różnych korespondentów zebrane -- od księdza Rafała Mrozowicza bernardyna roku 1793, 1774 - 1809 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
"Collectanea varia…", XVIII century
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Philosophia rationalis seu logica major iuxta mentem Venerabilis Duns Scoti subtilis et Marianae doctoris in Conventu Loviciensi ad S. Bartholomeum explicata. Wykłady, 1761 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Protokół papierów interesowanych należących do konwentu łowickiego OO. Bernardynów porządkiem ułożonych, zebrany dla potomności, zostawiony od ojca Rafała Mrozowicza bernardyna, 1469 - 1806 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16
Zbiór papierów [Bractwa św. Anny] i konwenckich [klasztoru benedyktynów w Łowiczu], 1755 - 1776 r.
introduced: 11.02.2014 11:16 | last update: 11.02.2014 11:16

1 2