Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Łowicz (Święty Krzyż, Wniebowzięcie NMP, św. Andrzej ap., św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
О передаче институту эмеритов имущества закрытого Ловичского м-ря Бернардинов, 1908 r.
introduced: 02.10.2015 14:26 | last update: 02.10.2015 14:26