Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Łowicz (NMP, św. Wojciech)
Akta Powiatu Radomskiego tyczące się zniesienia klasztorów i zajęcia funduszów na skarb [1863-1866], 1863 - 1866 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.03.2015 08:30