Druki

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Łowicz (NMP, św. Wojciech)
Cantional to jest Pieśni krześciańskie ku chwale Boga w Troycy Jedynego... nad pierwsze wydania nie bez correctury znaczney wypuszczone, z przydatkiem Psalmow i Piosneczek teraz nowo zebranych...
introduced: 15.04.2016 11:19 | last update: 15.04.2016 11:19
Cenzura kaznodzieyska ubiegaiących się przez gwałt do korony serc ludzkich konkurrentow. których ani niebo cierpieć chce, ani serca ludzkie do panowania przypuscić mogą. Pod czas interreguzm polskiego po zmarłym... krolu... Janie III. na poobiednich w postne niedziele kazaniach w warszawskim ss. Prima y Felicyana kościele wszelkiey kondycyey y stanu ludzion do uwagi podana... odprawiona...
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
De aeternitate considerationes...
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08
De officio curati ad Praxim...
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08
Disciplina virtutum et perfectionis religiosae pro directione eorum, qui ad Caenobiticum Observantiam in Sacro Ordine Cisterciensi aspirant...
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08
Grammatyka geograficzna albo zbiór dokładny geografii [...], T. 1
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Grammatyka geograficzna albo zbiór dokładny geografii [...], T. 2
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Mundus imperiorum sive relationes de praecipuis mundi imperiis, regnis et dynastis... Opus novum. In rerum magnarum... gratiam a Guidone Du Bruecqs ex Joannis Boteri Benedii et aliorum relationibus italicis latine factum... Ed altera...
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Narratio legationis Zbaravianae...
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08
Novum Testamentum domini nostri Jesu Christi Graeco-Latinum
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44

1 2