Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł)
Franciszek Rzepnicki (Jezuici)
introduced: 28.01.2015 21:46 | last update: 28.01.2015 21:46