Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł)
rysunek architektoniczny, Rzut zespołu pojezuickiego, 2005 r.
introduced: 06.02.2016 20:30 | last update: 06.02.2016 20:30