Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Mariampol (Trójca Święta)
Zbiór rękopisów z klasztoru
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
Zbiór rękopisów z klasztoru, 1742 r.
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
Zbiór traktatów prawa świeckiego z klasztoru, XVIII century
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50