Monastery:
Karmelici, Markowice (Nawiedzenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 15.07.2016 12:59 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  30.09.1642 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1825 r. Data faktycznej kasaty: 1826 r.
Taken over by:
Expand all sections

Name

Main town / village: Markowice

Other name(s): niem. Markowitz

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach (klasztor karmelitó trzewiczkowych), Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw, Markowice 5, 88-320 Strzelno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, tel.: 52 3181767, email: sanktuarium@markowice.eu

Additional location information: gmina Strzelno; wieś wzmiankowana w XIV w.

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zachowane

Religious order

Name of the order: Karmelici

Other accepted Polish names: karmelici trzewiczkowi

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCarm

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 30.09.1642 r.

Description:

W 1630 r. kilka norbertanek ze Strzelna (uciekały przed epidemią) ze spowiednikiem, bernardynem Michałem Widzyńskim, trafuły do Markowic, mając ze soba XV-wieczną, figurę Marii z Dzieciątkiem, pochodząca z opactwa cysterek w Trzebnicy. Najpierw w dworze współwłaścicieli wsi, Heleny z markowskich i Andrzeja Bardskich powstała kaplica kierowana przez Widzyńskiego. W 1636 r. - drewniany kościół. 30.09.1642 r. Bardscy podpisali ze współwłaścicielką wsi, Marianną z Leszna Tuczyńską, "Pakt zgody na fundacją klasztoru we wsi Markowicach" - karmelici z Bydgoszczy otrzymali 230 zagonów gruntu na budowę nowego kościoła i powiększenie klasztoru, a także grunt orny, tzw. kupny, na budowę folwarku. Mieli się opiekować figurą oraz powiększyć klasztor o 6 cel. 21.05.1649 nuncjusz pozwolił na kult pątniczy, a 9.10.1652 odnowiono układ o fundację, dodając doń spis mszy i nabożeństw w intencji fundatorów. Klasztor został erygowany 3.08.1660 (dekret bpa kujawskiego Floriana Czartoryskiego). Pierwsze 20-lecie XVIII w. to okres największego rozwoju kultu. 7.10.1714 - konsekracja nowego, murowanego kościoła (sufragan włocławski Wojciech Ignacy Bardziński); zbudowano nowy, drewniany klasztor. 1754-64 wieża, 1863-65 przebudowa wnętrza kościoła?, 1767-74 nowy, murowany klasztor, w tym czasie trwają prace nad wykończeniem wnętrza kościoła (Roszak). Wg hasła w wiki: "w 1777 przeorientowano (prezbiterium przeniesiono z części wschodniej do zachodniej), w związku z czym przebudowano wnętrze".

Wezwanie kościoła: pierwsze: „Matki Boskiej Karmelitańskiej”, od 1714: „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Krzyża Świętego, Świętego Józefa, Świętego Michała i Wszystkich Świętych”, w okresie późniejszym zostało ono zmienione na „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [przed kasatą!]” (http://markowice.eu/sanktuarium.5.kult_matki_bozej_markowickiej.html). Doroczny odpust, tygodniowy, 16 lipca.

 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Nawiedzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Historical region: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Przenajświętszego Sakramentu

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: tajny rozkaz gabinetowy z 9.08.1816 (Gabinetsordere v. 9. August 1816)
  • Data urzędowa kasaty: 1825 r.
  • Date of actual dissolution: 1826 r.
  • Description:

   kasata wg Roszaka, Akt, s. 88  i strony sanktuarium w 1825, wg Gacha - 1826.

   Po kasacie w budynkach poklasztornych powstała szkoła, kościół został filią parafii w Ludziskach, której proboszczowi wydzierżawiono grunty orne. W 1921 opiekę nad Sanktuarium przejęli oblaci (do 2013), od 1924 r. parafia. Obecnie opiekują się nim księża diecezjalni.

   "We wnętrzu ołtarze późnobarokowe i rokokowe, w ołtarzu głównym późnogotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem ok. 1470-80 (autentyczna jedynie górna część rzeźby - popiersie Matki Boskiej i Dzieciątko, reszta uzupełniona w 1948), koronowana w 1965" wiki

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 52.7064 18.2136 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Roszak Stanisław, Rola sanktuarium markowickiego w rozwoju kultu maryjnego na Kujawach w XVII i XVIII wieku, „Ziemia Kujawska”, 13, 1998, s. 77-85
 • Roszak Stanisław, Akt fundacyjny dla klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych w Markowicach z r. 1642, „Ziemia Kujawska”, 11, 1995, s. 85-90
Strona domowa:
Strony na temat miejscowości: