Monastery:
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 16.07.2016 23:01

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1605 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Merecz

Current name(s): Merkinė

Other name(s): ros. Меркине [pol. Mierkinie, ang. Merkine]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] olicki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1605 r.

Description:

Fund. kamien. Krzysztof Stefanowicz z żoną Anną fund. kościoła Gabriel Wojna

Według Encyklopedii Katolickiej, dominikanie zostali sprowadzeni przez burmistrza Krzysztofa Stefanowicza, którego staraniem wzniesiono kościół, który uposażył podkanclerzy wileński Gabriel Woyna (EK, 12, 563).

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Kazimierza Królewicza

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Geolocation: 54.1638 24.1866 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Merecz, Merkine, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 563
Strony na temat miejscowości: