Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza)
Akta dotyczące spraw majątkowych Klasztoru OO. Dominikanów w Mereczu, 1602 – 1807, 1602 - 1807 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Akta Generalney Wizyty Klasztoru Mereckiego JXX. Dominikanów Roku 1804 M[iesi]ąca Sierpnia Dnia 29, 1804 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Inwentarze Klasztoru OO. Dominikanów w Mereczu, XVII century
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20