Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Merecz (św. Kazimierza Królewicza)
Merecz, kościół klasztorny
introduced: 12.11.2014 22:11 | last update: 15.01.2015 09:08